Een interimmer voor de prijs van vast personeel

Hoe werk het?

Het is net alsof je een vast persoon aanneemt, maar dan wordt er op afstand gewerkt. Er wordt een persoonlijke email adres toegewezen en er wordt toegang verkregen tot het filesysteem. Op afstand wordt er contact gehouden met de organisatie. De email wordt bijgehouden, vragen worden beantwoord en het gevraagde wordt uitgevoerd. Op afstand wordt informatie verkregen (bv via Email of Skype) of de informatie wordt gevonden op het filesysteem. 

2 dagen per maand is de consultant aanwezig op jullie locatie. Op die dag worden de resultaten doorgenomen en de voortgang besproken. Eventueel wordt nieuwe informatie verkregen of worden aanvullende gesprekken gevoerd. 


De flex-consultant kan worden ingeschakeld voor allerlei vraagstukken op het gebied van IT (incl. Security), Procesmanagement, Business Continuity Management, Risico Management, Compliance en Audit.

 Enkele voorbeelden van opdrachten die eenvoudig kan worden afgeschoven:

  • Inrichting van het complete governance raamwerk (Security, Compliance of Audit)
  • Opstellen van beleidsstukken of governance charters
  • Opstellen van procedures, procesbeschrijvingen of werkinstructies
  • Review van documentatie
  • Maandrapportage opstellen of data analyses uitvoeren
  • Uitvoeren van controles + verbeteringen aanbrengen
  • Uitvoeren van een onderzoek inclusief het opstellen van een memo of rapportage


Wanneer er naast email beantwoording ook een aanvullende opdracht is die moet worden uitgevoerd, wordt de tijd ingeschat hoe lang wij er ongeveer mee bezig zijn. Er wordt samen overlegd en spreken een resultaatgerichte afspraak met elkaar af. Vervolgens wordt er hard aan de opdracht gewerkt op onze kantoorlocatie, er wordt gezorgd dat de afspraak gehaald wordt binnen de gestelde tijdslijnen en gewenste kwaliteit.